Při převzetí  zásilku prosím důkladně zkontrolujte, zda není poškozena. Dopravci svým podpisem potvrzujete převzetí bez výhrad/výhradu je nutné uvést do předávacího protokolu. Po převzetí zásilky a podepsání předávacího listu mohou být následné reklamace na poškození zásilky při přepravě zamítnuty.  Reklamace mechanického poškození obsahu zásilky bez poškození vnějšího obalu je nutné hlásit nejpozději do tří dnů od převzetí zásilky.

V případě reklamací vzniklých po převzetí zboží tyto prosím uplatněte prostřednictvím přiloženého formuláře zaslaného se zbožím, popř. na e-mail  zikmund@harko.cz

Ke stažení reklamace.

 

V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě je nutné ke zboží zaslanému zpět na adresu naší firmy přiiložit vyplněný formulář pro vrácení zboží

Ke stažení formulář pro vrácení zboží.