Při převzetí  zásilku prosím důkladně zkontrolujte, zda není poškozena. Dopravce předloží předávací list, kde svým podpisem potvrzujete převzetí bez výhrad. Po převzetí zásilky a podepsání předávacího listu již budou veškeré následné reklamace na poškození zásilky při přepravě zamítnuty.   

V případě reklamací vzniklý po převzetí zboží tyto prosím uplatněte písemně, popř e-mailem na zikmund@harko.cz