Při převzetí  zásilku prosím důkladně zkontrolujte, zda není poškozena. Dopravci svým podpisem potvrzujete převzetí bez výhrad/výhradu je nutné uvést do předávacího protokolu. Po převzetí zásilky a podepsání předávacího listu mohou být následné reklamace na poškození zásilky při přepravě zamítnuty.   

V případě reklamací vzniklých po převzetí zboží tyto prosím uplatněte prostřednictvím přiloženého formuláře zaslaného se zbožím, popř. na e-mail  zikmund@harko.cz

Ke stažení reklamace.

 

V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě je nutné ke zboží zaslanému zpět na adresu naší firmy přiiložit vyplněný formulář pro vrácení zboží

Ke stažení formulář pro vrácení zboží.