Expanzní nádoba určena pro topné soustavy a soustavy chladící vody - závitové připojení - membrána podle DIN 4807 T3 (dovolená provozní teplota do 70°C) - schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG - standartně dodáván červený vnější nátěr - přetlak plynu 1,5 bar