ISOLASTIC: Bezrozpouštědlová, elastifikační disperze pro malty pro lepení obkladů. Po smíchání s KERABONDem nebo KERAFLOORem vzniká pružný tmel k lepení obkladů (tloušťka vrstvy 5-15 mm). Oblasti použití: Pružné lepení obkladů a dlažeb všeho druhu, pro interiér i exteriér (keramika vypalovaná jednoduše i dvojitě, jemná kamenina, „Cotto“, skleněná mozaika atd.) a kamenické výrobky, na všechny běžné podklady, na monolitický beton, betonové prefabrikáty, topné podlahy, vláknobeton, sádrové desky. Na podklady, obsahující sádru nebo anhydrit, se doporučuje základní nátěr PRIMER G, MAPEPRIM SP nebo PRIMER S. Pokud se záměsová voda zcela nahradí ISOLASTICem, získá malta maximální pružnost. Technická data (při +23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): DOBA ZPRACOVATELNOSTI: přes 8 hodin DOBA TUHNUTÍ: cca. 10-15 minut DOBA, PO KTEROU JE MOŽNO PROVÁDĚT OPRAVY: cca. 60 minut POCHŮZNOST: po 24 - 36 hodinách PLNÁ ZATÍŽITELNOST: po 14 dnech SPÁROVÁNÍ: po 24 hodinách SCHOPNOST PŘETVOŘENÍ: vysoká MÍSICÍ POMĚR: 25 kg KERABONDu nebo KERAFLOORu lze smíchat s 8 litry ISOLASTICu. Ve zvláštních případech může být ISOLASTIC ředěn vodou v poměru max. 1 : 1 (max. množství záměsové tekutiny 8 litrů). SPOTŘEBA: 1-2 kg/m2 Balení 5 kg