JIKA LYRA plus umývátko 40x31 s otvorem vlevo 815381.1051